Niedziela 5 XI 2017 r. 31 Niedziela Zwykła
8.00 Za ++ Parafian z Kleszczowa
10.30 Za ++ Bożenę Swoboda w 4 r. śm., jej ojca Tadeusza, Adama, Krzysztofa Wojciechowski
15.00 Nieszpory niedzielne
15.30 Za ++ Karolinę, Walentego Świerczek, Jadwigę Kryut, pokrewieństwo z obu stron

Poniedziałek 6 XI 2017 r.
17.00 Za + Augustyna Chudek – Msza św. 30 dniowa
17.30 Różaniec za zmarłych
17.45 Spotkanie biblijne na probostwie

Wtorek 7 XI 2017 r.
17.00 W intencji Parafian
17.30 Różaniec za zmarłych

Środa 8 XI 2017 r.
8.00 W intencji Parafian
8.30 Różaniec za zmarłych

Czwartek 9 XI 2017 r.
17.00 Za ++ Tadeusza, Janinę Matczak, Teodora, Elżbietę Blaut i z rodziny

Piątek 10 XI 2017 r.
17.00 Za ++ Bożenę Ciżmowską, rodziców Stanisławę i Floriana, Gerarda, Helenę Goliasz,
Jana Foks

Sobota 11 XI 2017 r.
9.00 W intencji Róż Różańca Świętego, Czcicieli Matki Bożej Fatimskiej, Grupy Szensztackiej i środowej grupy modlitewnej
16.30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu
17.00 Za ++ Bertę i Piotra Buchta, z rodzin Buchta i Szeliga

Niedziela 12 XI 2017 r. 32 Niedziela Zwykła
8.00 Za ++ Annę Borkowską w 3 r. śm., męża Stanisława, syna Michała
10.30 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze
Boże błogosławieństwo w intencji Jadwigi i Waltera Galisz w 54 rocznicę
przyjęcia sakramentu małżeństwa, w int. całej rodziny, szczególnie Pana Waltera
w 75 rocznicę urodzin
15.00 Nieszpory niedzielne
15.30 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze
Boże błogosławieństwo w intencji Pana Zygmunta Gałuszka z okazji urodzin
oraz w int. całej rodziny

Ogłoszenia:
Dzisiejsza kolekta przeznaczona na renowację katowickiej Katedry.
Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
Gromadzimy pieniądze na otynkowanie kościoła, zaś przed kościołem będzie można złożyć ofiarę na Fundację Papieską Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Dzisiaj o 15.00 nieszpory niedzielne.
O 15.30 Msza św. popołudniowa.

W poniedziałek o 17.45 spotkanie biblijne na probostwie.

W piątek o 17.00 Msza św. szkolna.

W sobotę o 9.00 Msza św. w intencji Róż Różańca Świętego, Czcicieli Matki Bożej Fatimskiej, Grupy Szensztackiej
i środowej grupy modlitewnej.
O 16.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do przyjęcia sakramentu pokuty przed niedzielą.
O 17.00 Msza św. wieczorna w liturgicznym porządku niedzielnym.

W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzimy:
– w czwartek – święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej;
– w piątek – wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i dK;
– w sobotę – wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa;