Niedziela 8 IX 2019 r.

23 Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Józefa, Wiktorię Biskupek, Gabriela Gawron

10.30 Za + Eugeniusza Gorzawski – od sąsiadów

15.00 Nieszpory niedzielne

15.30 Za ++ Zygmunta Gałuszka, zięcia Marka, rodziców, teściów, brata, bratową

Poniedziałek 9 IX 2019 r.

18.00 Za ++ Karola Czarnula, żony Martę i Jadwigę, synów Jerzego i Józefa, wnuka Artura,

pokrewieństwo Czarnula, Prządka, Larysz

Wtorek 10 IX 2019 r.

8.00 W intencji parafian

Środa 11 IX 2019 r.

18.00 Za ++ rodziców Marię, Pawła Nowak, zięciów Floriana, Wiktora, Kazimierza, Alojzego, wnuka Mariana, Marię, Józefa, Katarzynę, Jadwigę Paździor

Czwartek 12 IX 2019 r.

18.00 Za ++ Różę, Józefa Witoszek, Hansa Bierhals, pokrewieństwo Witoszek, Musiolik

Piątek 13 IX 2019 r.

18.00 Za ++ rodziców Bronisławę, Urbana Kowol

18.45 Nabożeństwo Fatimskie

Sobota 14 IX 2019 r.

8.00 Za + Jerzego Krysiak – od szwagierki Zofii

13.00 Ślub Rzymski: Sławomir Sosulski – Karina Dawidowicz

18.00 Za ++ Romana Plinta, rodziców, siostry, braci, zięcia Kazimierza,

teściów Marię, Teodora Grodoń, szwagrów Kazimierza i Stanisława,

z rodzin Plinta, Czarnula, Grodoń

Niedziela 15 IX 2019 r.

24 Niedziela Zwykła

8.00 W intencji parafian

10.30 Za ++ Stanisława Habor w rocz. śmierci, żonę Anastazję, pokrewieństwo Habor, Kuźnik

15.00 Nieszpory niedzielne

15.30 Za ++ Józefa Szatanik, żonę Anielę, matkę Annę, teściów, 2 zięciów, wnuka Artura

Ogłoszenia:

Gromadzimy się w Imię Trójcy Świętej, aby słuchać słowa Bożego i sprawować Eucharystię. Stajemy przed Bogiem, my ludzie, którzy mozolnie zdobywamy dobra tej ziemi, którzy z trudem znajdujemy to, co mamy pod ręką.

Prośmy Pana w tej liturgii, abyśmy zdobyli mądrość serca. Stańmy przed Nim w pokorze i otwórzmy nasze serca na Jego obecność wśród nas.

1. Przeżywamy 23 Niedzielę Zwykłą.

Kolekta na potrzeby naszej parafii.

Zbieramy fundusze na ocieplenie budynku probostwa.

Za każdą ofiarę składam serdeczne „Bóg zapłać”.

2. W czwartek o godz. 18.00 msza św. szkolna.

3. W piątek po mszy św. nabożeństwo fatimskie z procesją wokół kościoła. Przynosimy ze sobą świece lub znicze.

4. W przyszłą niedzielę kolekta na Wydział Teologiczny UŚ.

5. Obchody liturgiczne tygodnia:

– czwartek – Uroczystość NMP Piekarskiej

– piątek – wspomnienie św. Jana Chryzostoma, bpa i dK

– sobota Święto Podwyższenia Krzyża Świętego