Niedziela 8 X 2017 r. 27 Niedziela Zwykła
8.00 Za + Helenę Dulemba od sąsiadów
10.30 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze
Boże błogosławieństwo w intencji Pana Karola Kowol z okazji jego urodzin,
a także w int. całej rodziny
15.00 Różaniec
15.30 Za ++ Józefa Szuła, jego rodziców i braci

Poniedziałek 9 X 2017 r.
17.30 Różaniec
18.00 Za ++ Jerzego Juras i Michalinę Gąsiorowską
18.45 Spotkanie biblijne na probostwie

Wtorek 10 X 2017 r.
17.30 Różaniec
18.00 Za ++ Franciszka Kasperczyk, Urszulę Gajda, z pokrewieństwa Kasperczyk, Gajda
18.45 Spotkanie z kl. III Gimnazjum – grupa I

Środa 11 X 2017 r.
8.00 W intencji Parafian
8.30 Różaniec

Czwartek 12 X 2017 r.
17.30 Różaniec
18.00 Za ++ Anielę Sputek, rodziców, teściów
18.45 Spotkanie z kl. III Gimnazjum – grupa II

Piątek 13 X 2017 r.
18.00 Różaniec Fatimski
19.00 Msza św. Fatimska – Za ++ Gertrudę, Eryka Niedziela, syna Eugeniusza

Sobota 14 X 2017 r.
9.00 W intencji Róż Różańca Świętego, Czcicieli Matki Bożej Fatimskiej, Grupy Szensztackiej i środowej grupy modlitewnej
16.00 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze
Boże błogosławieństwo w intencji Pana Mirosława Szala z ok. 50 rocz. ur.,
a także w int. całej jego rodziny
17.30 Różaniec
18.00 Za ++ Henryka Kolarczyk, synów, brata Franciszka, bratową Zofię, szwagrów Andrzeja, Mariusza, rodziców i teściów

Niedziela 15 X 2017 r. 28 Niedziela Zwykła
8.00 W int. Parafian
10.30 Za ++ Józefa, Agnieszkę Podeszwa, Józefa, Martę Pastuszka
15.00 Różaniec
15.30 Za + Joannę Mazur – z ok. urodzin

Ogłoszenia:

1. Dzisiejsza kolekta przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
Zbieramy pieniądze na otynkowanie naszego kościoła.
Kolekta za tydzień na ten sam cel.
2. Za tydzień przed kościołem będzie można złożyć ofiarę na fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” (jest to Dzień Papieski).
3. Dzisiaj o 15.00 nabożeństwo różańcowe.
O 15.30 Msza św. popołudniowa.
4. W poniedziałek o 18.45 spotkanie biblijne na probostwie.
5. We wtorek o 18.45 spotkanie z kl. III Gimnazjum (grupa I).
6. W czwartek o 18.45 spotkanie z kl. III Gimnazjum (grupa II).
7. W piątek o godz. 18.00 Różaniec Fatimski, o 19.00 Msza św. Fatimska.
8. W sobotę o 9.00 Msza św. w intencji Róż Różańca Świętego, Czcicieli Matki Bożej Fatimskiej, Grupy Szensztackiej i środowej grupy modlitewnej.
O 17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu, Różaniec i okazja do przyjęcia sakramentu pokuty przed niedzielą.
O 18.00 Msza św. wieczorna w liturgicznym porządku niedzielnym.

Wspomnienia liturgiczne:
– piątek – wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezb.