Niedziela 17 VI 2018 r.

11 Niedziela Zwykła

8.00 Za + Annę Osińską od mieszkańców z ul. Strażackiej

10.30 Za + Różę Witoszek od mieszkańców z ul. Szkolnej

14.00 W intencji rodziców P. P. Kowalczyk – Ziebura

15.00 Nieszpory niedzielne

15.30 Za ++ Helenę Koczar w rocznicę śmierci, męża Antoniego, syna Andrzeja

i pokrewieństwo

Poniedziałek 18 VI 2018 r.

18.00 Za ++ Marię i Ludwika Fojcik, syna Karola

18.45 Spotkanie biblijne na probostwie

Wtorek 19 VI 2018 r.

18.00 Za ++ Łucję Przątka, męża Romana, syna Damiana, z rodzin z obu stron

Środa 20 VI 2018 r.

8.00 W intencji parafian

Czwartek 21 VI 2018 r.

18.00 Za + Zygmunta Gałuszka od mieszkańców z ul. Strażackiej

Piątek 22 VI 2018 r.

8.00 Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego

18.00 Za ++ Pawła Małysiak w rocznicę śmierci, żonę Elżbietę, syna, córkę, wnuczkę,

z rodzin z obu stron

Sobota 23 VI 2018 r.

9.00 W intencji Róż Różańca Św., Czcicieli MB Fatimskiej, Grupy Szensztackiej,

Środowej Grupy Modlitewnej oraz Rodzin

17.30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu

18.00 Za ++ ojców Floriana Osiński i Jerzego Kowalczyk

Niedziela 24 VI 2018 r.

Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela

8.00 Za ++ Piotra, Bertę Buchta, Katarzynę, Władysława Różańskich

10.30 Za + Jadwigę Godziek w rocznicę śmierci

15.00 Nieszpory niedzielne

15.30 Za ++ ojca Stefana Babiarczyk w 1 rocznicę śmierci i syna Dariusza

Zapowiedzi:

Kocemba Krzysztof, Żory

Chodzidło Joanna, Rudziczka

 

Ogłoszenia:

1. Dzisiejsza kolekta przeznaczona na potrzeby naszej parafii.

Zbieramy pieniądze na ostatni duży witraż do naszego kościoła.

Kolekta w przyszłą niedzielę na ten sam cel.

Bóg zapłać za waszą ofiarność.

2. O godz. 15.00 Nieszpory niedzielne.

O 15.30 Msza św. popołudniowa.

3. W poniedziałek o godz. 18.45 spotkanie biblijne na probostwie.

4. W piątek o godz. 8.00 uroczyste zakończenie Roku Szkolnego.

5. W sobotę o 9.00 Msza św. w intencji Róż Różańca Św., Czcicieli MB Fatimskiej, Grupy Szensztackiej i Środowej Grupy Modlitewnej.

6. W sobotę o 17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do przyjęcia sakramentu pokuty przed niedzielą.

O godz. 18.00 Msza św. wieczorna w liturgicznym porządku niedzielnym.