Niedziela 18 VIII 2019 r.

20 Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Józefa Stęchły, rodziców, rodzeństwo

10.30 Za + Marka Rosiaka – od syna Tomasza z rodziną

15.00 Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła

w intencji rocznego dziecka Michała Ciszewskiego,

rodziców i chrzestnych oraz siostry Pauliny

Poniedziałek 19 VIII 2019 r.

18.00 Za + Krzysztofa Łagodziński – od sąsiadów

Wtorek 20 VIII 2019 r.

8.00 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski,

z prośbą o dalsze w intencji Kazimierza Jajeśnica z okazji urodzin

Środa 21 VIII 2019 r.

18.00 Za ++ Romana Błażyca, córkę Stefanię, jego rodziców, Jana, Gertrudę Szuła,

pokrewieństwo

Czwartek 22 VIII 2019 r.

18.00 Za + Jerzego Krysiak – od szwagierki Zofii

Piątek 23 VIII 2019 r.

18.00 Za + siostrę Jadwigę Kołek

Sobota 24 VIII 2019 r.

8.00 Za + Marię Kula – od parafian

18.00 Za ++ rodziców Stefanię, Jana Walica, Cecylię, Maksymiliana Piontek

Niedziela 25 VIII 2019 r.

21 Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Henryka Fonferek w 1 rocz. śmierci, żonę Balbinę, pokrewieństwo

10.30 Za + Krystynę Kosuń w rocznicę urodzin

15.00 Za ++ ojca Ryszarda Baron, żonę Matyldę, pokrewieństwo

Ogłoszenia:

Eucharystia dla każdego ucznia Chrystusa winna być ze wszech miar czasem szczególnym. W niej bowiem spotykamy się       z samym Bogiem. Jezus jest obecny przede wszystkim w swoim Ciele i Krwi, którymi pragnie nas karmić, jest obecny pośród nas, bo gdzie dwaj albo trzej zebrani są w imię Jego, tam On jest pośród nich. Chrystus przychodzi do nas w znakach liturgicznych, przychodzi darząc nas łaską Ducha Świętego. On przychodzi do nas także w Kapłanie, który sprawuje sakramenty. Chrystus jest obecny pośród nas, by nas napełniać sobą – swoją mocą, by nas uzdalniać do chrześcijańskiego życia. Chciejmy dziękować Mu za dar Jego obecności, za Jego łaskę, którą nas darzy.

1. Przeżywamy 20 Niedzielę Zwykłą.

Dziś odbywa się pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Matki Bożej Piekarskiej.

2. Kolekta dzisiejsza na renowację katowickiej katedry.

Za każdą ofiarę składam serdeczne „Bóg zapłać”.

3. Obchody liturgiczne tygodnia :

– wtorek – wspomnienie św. Bernarda, opata i dK;

– środa – wspomnienie św. Piusa X, papieża;

– czwartek – wspomnienie NMP, Królowej;

– sobota – święto św. Bartłomieja, Apostoła.

W każdym dniu nowego tygodnia

życzymy wszystkim Bożego Błogosławieństwa

oraz opieki Matki Najświętszej.