PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

Niedziela 19.04.2020

Niedziela Miłosierdzia Bożego

8.00 Za ++ Eryka Wowra, rodziców Marię i Józefa, ojczyma Jana Buchta, Marię Śleziona.

10.30 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Henryka Pruciak                        z okazji 70 rocznicy urodzin.

15.00 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji ks. Proboszcza Leonarda Malorny z okazji 36 rocznicy święceń kapłańskich.

Poniedziałek 20.04.2020

18.00 Za ++ rodziców Alojzego, Łucję Nowok, pokrewieństwo.

Wtorek 21.04.2020

8.00 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze, o szczęśliwe rozwiązanie                            w intencji Ewy z okazji urodzin.

Środa 22.04.2020

18.00 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji ks. proboszcza Leonarda Malorny z okazji urodzin.

Czwartek 23.04.2020

18.00 Za ++ Zygmunta Osiński w rocz. urodzin, żonę Annę, Hildegardę, Stanisława Siciński, pokrewieństwo.

Piątek 24.04.2020

18.00 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji rocznego dziecka Ady Jojczyk, jej rodziców i rodziców chrzestnych.

Sobota 25.04.2020

8.00 Za + Małgorzatę Gorol w 30 dzień po śmierci.

18.00 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Róży i Romana Smorzik            z okazji 30 rocznicy ślubu.

Niedziela 26.04.2020

III Niedziela Wielkanocna

8.00 Za + Różę Nalepka w rocznicę śmierci.

10.30 W intencji ustania epidemii.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Dziś w II Niedzielę Wielkanocną oddajemy cześć Miłosierdziu Bożemu.
 2. Od dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia.
 3. Bóg zapłać wszystkim parafianom, którzy troszczą się o utrzymanie parafii, przez wpłaty na konto parafialne oraz przez inne formy pomocy.
 4. Obchody liturgiczne tygodnia:

  czwartek – uroczystość św. Wojciecha, bpa i męcz. głównego patrona Polski,

  sobota – święto św. Marka Ewangelisty.

 5. Msze Św. są odprawiane z udziałem wiernych według ostatniego zarządzenia Arcybiskupa Katowickiego z dnia 17.04.2020 r., którego treść znajduje się na stronie internetowej parafii oraz w gablotkach. Pierwszeństwo w udziale we Mszy Św. mają osoby związane z przyjętą intencją.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO

 

ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ

w związku z częściową zmianą regulacji prawnych

dotyczących uczestnictwa wiernych w kulcie religijnym

 

 1. Obowiązują nadal poprzednio wydane akty prawne Metropolity Katowickiego związane z ogłoszeniem stanu epidemicznego i odnośnie do sprawowania posługi duszpasterskiej – vide Zarządzenie z dnia 25 marca br. nr VAI-22/20 – z wyjątkiem poniższego, które wchodzi w życie od poniedziałku 20 kwietnia br.                                                                    

a. przywracamy w kościołach i kaplicach parafii archidiecezji katowickiej celebrowanie w niedziele i dni powszednie Mszy św. według stałego harmonogramu. Zaleca się, aby uczestniczyły w nich przede wszystkim osoby związane z przyjętą intencją Mszy św., z zachowaniem zasady wskazanej przez władzę państwową – 1 osoba na 15 m2;

 b.w związku z tym, należy zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa) oraz dezynfekcji powierzchni przestrzeni kościoła. Troska o przestrzeganie wymienionych norm sanitarnych spoczywa na proboszczu / administratorze parafii.

2. Przypominam, że dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i obowiązuje aż do odwołania. Zachęcamy więc wiernych do korzystania z telewizyjnych, radiowych i internetowych transmisji Mszy św. i nabożeństw, w tym do codziennej modlitwy różańcowej o godz. 20.30.Prośmy wspólnie o ustanie pandemii. Rozmodlona rodzina – razem uczestnicząca w transmitowanej Mszy św. lub nabożeństwie – staje domowym Kościołem, podstawowym ogniwem w rodzinie Kościoła.

3.Zarządzenie to należy umieścić w gablotkach oraz na stronie internetowej parafii (startowej/powitalnej).  

  • Wiktor Skworc   
  • Katowice, 17 kwietnia 2020 r                                                                                                       Arcybiskup Metropolita
 • VA I – 26/20                                                                                                                                                       Katowicki