Niedziela 22 VII 2018 r.

16 Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Piotra Pawlik i z rodziny

10.30 Za ++ żonę Krystynę Kosuń w kolejną r. śm., szwagierkę Dorotę Madeja

15.30 Za ++ żonę Bernadetę Łukasiak, męża Józefa Czekaj i z rodziny

Poniedziałek 23 VII 2018 r.

18.00 Za ++ Leszka Smozik, rodziców Jadwigę i Alfreda

Wtorek 24 VII 2018 r.

18.00 Za ++ Edwarda Turek, Mikołaja Skwarcewicz, Wiktorię Panasiuk, Klaudię Żatkiewicz

i pokrewieństwo

Środa 25 VII 2018 r.

18.00 Do Opatrzności Bożej w intencji Kręgu Biblijnego

Czwartek 26 VII 2018 r.

18.00 Za + Łukasza Kalemba w I r. śm.

Piątek 27 VII 2018 r.

18.00 Za ++ Danutę Baron, ojca Konrada, dziadków, z rodzin Baron i Kwoka

Sobota 28 VII 2018 r.

9.00 W intencji Czcicieli MB Fatimskiej, Róż Różańca Św., Kręgu Biblijnego,

Grupy Szensztackiej i Środowej Grupy Modlitewnej

17.30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu

18.00 Za ++ Danutę, Wiktorię Walczak, Celinę Brudz, Gerarda Budny,

Jana, Krystynę, Romana, Stefana Buchta, Stefana Wróblewski

Niedziela 29 VII 2018 r.

17 Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Bernadetę Szromek od sąsiadów z ul. Sosnowej

10.30 1. W intencji Parafian

2. Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski,

z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo w intencji P. Mieczysława Zawiślan

z okazji urodzin, a także w intencji całej jego rodziny

15.30 Za + Zygmunta Gałuszka od sąsiadów z ul. Spółdzielczej

 

Ogłoszenia:

1. Dzisiejsza kolekta przeznaczona na potrzeby naszej parafii.

Zbieramy pieniądze na ostatni duży witraż w naszym kościele.

Kolekta za tydzień na cele parafii. Bóg zapłać za waszą ofiarność.

2. W przyszłą niedzielę przypada wspomnienie św. Krzysztofa, patrona podróżujących i kierowców.

Po Mszy św. wieczorne w sobotę j i po Mszach św. w niedzielę poświęcenie pojazdów.

3. Również w przyszłą niedzielę, podczas Mszy św. o godz. 10.30, ks. Dziekan Dekanatu Suszec Mieczysław Kroemer wprowadzi na urząd nowego proboszcza parafii ks. Leonarda Malorny.

Na tej Mszy św. nastąpi przywitanie nowego proboszcza i pożegnanie odchodzącego ks. Jana Burek.

4. Msza św. popołudniowa o godz. 15.30.

5. W środę Msza św. wieczorem o godz. 18.00.

6. W piątek na godz. 18.00 zapraszam na Mszę św. dzieci szkolne.

7. W sobotę o 17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do przyjęcia sakramentu pokuty przed niedzielą.

8. Zachęcam do czytania Gościa Niedzielnego i naszego parafialnego biuletynu.