Niedziela 25 VIII 2019 r.

21 Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Henryka Fonferek w 1 rocz. śmierci, żonę Balbinę, pokrewieństwo

10.30 Za + Krystynę Kosuń w rocznicę urodzin

15.00 Za ++ ojca Ryszarda Baron, żonę Matyldę, pokrewieństwo

Poniedziałek 26 VIII 2019 r.

18.00 Za ++ męża Franciszka Urbanek, rodziców i teściów

Wtorek 27 VIII 2019 r.

8.00 W intencji parafian

Środa 28 VIII 2019 r.

18.00 Za + Jerzego Krysiak – od rodziny

Czwartek 29 VIII 2019 r.

18.00 Za + Janusza Reich – od sąsiadów

Piątek 30 VIII 2019 r.

18.00 Za ++ Edwarda, Teklę Szuła, syna Ryszarda, Weronikę Piątkowską, Piotra Zazulak

Sobota 31 VIII 2019 r.

8.00 W intencji parafian

13.00 Ślub Rzymski: Marcin Wesołek – Alicja Sicińska

18.00 Za ++ rodziców Roberta, Helenę Doktorczyk, teściów Feliksa, Martę Pojda,

szwagra Alojzego, dziadków z obu stron

Niedziela 1 IX 2019 r.

22 Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ rodziców Różę, Józefa Kuźnik

10.30 Za ++ Stanisława Borkowskiego, żonę Annę, syna Michała

15.00 Nieszpory niedzielne

15.30 Za ++ Monikę Pastuszka, męża Adolfa, rodziców z obu stron

Ogłoszenia:

Jezus gromadzi wszystkie narody w swoim Kościele, aby wszystkich ludzi obdarzyć łaską zbawienia. Również i nas zgromadził w tej świątyni i zaprasza do swojego stołu, aby obficie karmić nas swoim słowem i Ciałem. Ten pokarm daje nam siłę do kroczenia Bożymi drogami w naszym życiu. Daje nam siłę do współodpowiedzialności za zbawienie świata przez głoszenie Ewangelii słowem i postawą życia.

1. Przeżywamy 21 Niedzielę Zwykłą.

Kolekta na potrzeby naszej parafii.

Zbieramy pieniądze na ocieplenie budynku probostwa.

Za każdą ofiarę składam serdeczne „Bóg zapłać”.

2. W przyszłą niedzielę dzień wspólnoty Ruchu Światło – Życie w katedrze.

3. W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby archidiecezji.

4. Obchody liturgiczne tygodnia:

– poniedziałek – uroczystość NMP Częstochowskiej;

– wtorek – wspomnienie św. Moniki;

– środa – wspomnienie św. Augustyna, bpa i dK;

– czwartek – wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela.