Niedziela 27 VIII 2017 r.
8.00 Za ++ Stanisława Borkowski, żonę Annę, syna Michała
10.30 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze
Boże błogosławieństwo w intencji Pana Eugeniusza Świerczek w 75 rocznicę urodzin,
a także w int. całej rodziny
15.30 O Boże błogosławieństwo i łaskę w intencji Roberta Zientek w 1 rocznicę urodzin,
także w int. rodziców i rodziców chrzestnych

Poniedziałek 28 VIII 2017 r.
18.00 Za + Adama Karzełek – Msza św. od pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Rudziczce
18.45 Spotkanie biblijne na probostwie

Wtorek 29 VIII 2017 r.
18.00 Za ++ Monikę Pastuszka w 100 rocznicę urodzin, męża Adolfa

Środa 30 VIII 2017 r.
8.00 W intencji Parafian

Czwartek 31 VIII 2017 r.
17.30 Sakrament pokuty dla młodzieży naszej parafii
18.00 Za ++ Romana Błażyca, jego rodziców, siostry i braci, Jana, Gertrudę Szuła, córkę Helenę,
syna Franciszka, synowe, zięciów i pokrewieństwo

Piątek 1 IX 2017 r.
8.00 W intencji Czcicieli NSPJ
9.00 Objazd chorych
16.30 Spowiedź św. dzieci Szkoły Podstawowej
18.00 Za ++ Franciszka Przybyła, 2 żony, 3 córki, 4 synów, zięciów, synowe,
z pokrewieństwa Przybyła, Małysiak

Sobota 2 IX 2017 r.
9.00 W intencji Róż Różańca Świętego, Czcicieli Matki Bożej Fatimskiej, Grupy Szensztackiej i środowej grupy modlitewnej.
12.00 Ślub rzymski: Muras – Kościuczuk
15.30 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze
Boże błogosławieństwo w intencji Państwa Grażyny i Olgierda Jankowiak z okazji urodzin
17.30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 Za ++ Janusza Stronczyński, ojca Gerarda, z pokrewieństwa Stronczyński, Przontka, Gorol

Niedziela 3 IX 2017 r.
8.00 Za + Stefana Babiarczyk – Msza św. od sąsiadów
10.30 Za ++ rodziców Różę i Józefa Kuźnik
15.00 Nieszpory niedzielne
15.30 Za ++ Wincentego, Rozalię Tomecki, 2 braci, bratowe, dziadków z obu stron, ks. Leona

Chcemy przeżyć dzień Pański we wspólnocie Kościoła, by słuchać słowa Bożego i karmić się Ciałem Chrystusa w Komunii świętej.
Pan Bóg nieustannie odkrywa przed nami prawdę o tej niezwykłej relacji bosko-ludzkiej i zaprasza nas,
byśmy porzucając nasze wyobrażenia, z wielkim zaufaniem przyjęli to, co On nam objawia.
Im nasza relacja z Chrystusem jest głębsza, tym bardziej stajemy się Kościołem.
Nieustannie dziękujmy Panu Bogu za zaproszenie do bliskości z Nim i wykorzystajmy każdą chwilę tego spotkania.

Ogłoszenia:
Dzisiejsza kolekta przeznaczona na potrzeby naszego kościoła.
Gromadzimy pieniądze na otynkowanie kościoła.
Kolekta za tydzień przeznaczona na naszą archidiecezję.
Bóg zapłać za waszą ofiarę.
Msza św. popołudniowa o godz. 15.30.
W poniedziałek o 18.45 spotkanie biblijne na probostwie.
W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i sobota miesiąca.
W czwartek o godz. 17.30 okazja do przyjęcia sakramentu pokuty dla młodzieży naszej parafii.
W piątek o godz. 8.00 Msza św. w intencji Czcicieli NSPJ.
Od godz. 9.00 objazd chorych.
W piątek od 16.30 spowiedź św. dzieci Szkoły Podstawowej.
W sobotę o 9.00 Msza św. w intencji Róż Różańca Świętego, Czcicieli Matki Bożej Fatimskiej, Grupy Szensztackiej i środowej grupy modlitewnej.
W sobotę o 17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do przyjęcia sakramentu pokuty przed niedzielą.
Rozpoczęcie Roku Szkolnego i Katechetycznego w poniedziałek 4 września o godz. 8.00 w kościele, o godz. 9.00 w szkole.
Obchody liturgiczne tygodnia:
– w poniedziałek – wspomnienie św. Augustyna, bpa i dK
– we wtorek – wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela

Zapowiedzi:
Czyż Mateusz, Ustroń
Habor Daria, Rudziczka