Gromadzimy się przed ołtarzem Pana jako jedna rodzina dzieci Bożych. W dzisiejszej liturgii słowa usłyszymy zachętę do bycia dobrym dla innych, czego przykładem będzie cud rozmnożenia chleba. Przyjmując Chleb Eucharystyczny, podejmijmy dziś postanowienie wyraźniejszego dostrzegania wokół siebie innych. Niech Boża miłość, która w Jezusie najpełniej się objawiła, obejmie także każdego z nas, abyśmy mogli spieszyć z pomocą innym.

Ogłoszenia:

1. W dzisiejszą niedzielę rozpoczyna urzędowanie nowy proboszcz parafii Rudziczka ks. Leonard Malorny.

Prosimy, aby łaska Boża towarzyszyła Mu w tym posługiwaniu.

2. Dzisiejsza kolekta przeznaczona na potrzeby naszej parafii.

3. W naszej parafii Uroczystość Odpustowa w drugą niedzielę sierpnia tj. 12 sierpnia.

4. Msza św. popołudniowa o godz. 15.30.

5. W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.

6. W piątek o godz. 8.00 Msza św. w intencji czcicieli NSPJ.

Po Mszy św. o godz. 8.00 objazd chorych, których proszę zgłosić w zakrystii.

Od godz. 17.30 okazja do przyjęcia sakramentu pokuty dla dzieci i młodzieży.

O godz. 18.00 Msza św. szkolna w czasie wakacji.

7. Sierpień jest miesiącem, kiedy Kościół wzywa do trzeźwości i abstynencji.

8. 2 sierpnia, tj. w czwartek przypada odpust Porcjunkuli.

Możemy uzyskać odpust zupełny, gdy nawiedzimy kościół parafialny, odmówimy „Wierzę w Boga”, „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo” oraz spełnimy zwykłe warunki odpustu.

9. W sobotę o 9.00 Msza św. w intencji czcicieli Matki Bożej i Róż Różańca Świętego.

10. W sobotę o 17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do przyjęcia sakramentu pokuty przed niedzielą.

Intencje:

Niedziela 29 VII 2018 r.

17 Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Bernadetę Szromek od sąsiadów z ul. Sosnowej

10.30 1. W intencji Parafian

2. Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski,

z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo w intencji P. Mieczysława Zawiślan

z okazji urodzin, a także w intencji całej jego rodziny

15.30 Za + Zygmunta Gałuszka od sąsiadów z ul. Spółdzielczej

Poniedziałek 30 VII 2018 r.

18.00 Za + Bernadetę Szromek od kolegów z kopalń Krupiński i Borynia

Wtorek 31 VII 2018 r.

18.00 Za + Annę Osiński od rodzin z pokrewieństwa Kowol

Środa 1 VIII 2018 r.

8.00 W intencji Parafian

Czwartek 2 VIII 2018 r.

18.00 Za ++ ojca Rufina Smorzyk, teściów

Piątek 3 VIII 2018 r.

8.00 W intencji czcicieli NSPJ

8.45 Objazd chorych

17.30 Sakrament pokuty

18.00 Za ++ Bronisławę i Czesława Sitek, rodziców z obu stron

Sobota 4 VIII 2018 r.

9.00 W intencji czcicieli Matki Bożej i Róż Różańca Św.

15.00 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski,

z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo w intencji P. Janusza Kania

w 60 rocznicę urodzin, a także w intencji jego rodziny

17.30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu

18.00 Za ++ męża Kazimierza Marcol w r. śm., z rodzin Marcol, Cichecki, Kozyra i Bołdys

Niedziela 5 VIII 2018 r.

18 Niedziela Zwykła

8.00 W intencji Parafian

10.30 Za ++ Marię i Józefa Ulczok, z rodzin Ulczok, Pietryja

15.30 Za ++ Anielę Szatanik, męża Józefa, wnuka Artura, zięciów Józefa i Tadeusza,

rodziców i teściową