Niedziela 29 X 2017 r. 30 Niedziela Zwykła
8.00 Za ++ rodziców chrzestnych Anastazję Nowrot, Romana Paździor
10.30 1. Do Opatrzności Bożej z prośbą o Boże błogosławieństwo w intencji Pana Andrzeja Piekarczyk z okazji rocznicy urodzin, a także w int. całej rodziny
2. Przez św. Martę w intencji Marty Prządka z ok. przyjęcia sakramentu chrztu św.,
także w int. jej rodziców i rodziców chrzestnych
15.00 Różaniec
15.30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w intencji Maksymiliana Staroszczuk w 1 rocznicę urodzin, a także w int. jego rodziców i chrzestnych i brata Mikołaja w 7 rocznicę jego urodzin

Poniedziałek 30 X 2017 r.
17.00 W int. Parafian
17.30 Różaniec
18.00 Spotkanie biblijne na probostwie

Wtorek 31 X 2017 r.
17.00 Za ++ Jana, Franciszkę Osiński, synów Jana i Floriana, zięcia Stanisława Baron
17.30 Różaniec

Środa 1 XI 2017 r. Uroczystość Wszystkich Świętych
8.00 Za ++ Stanisława Hoła, rodziców i rodzeństwo
10.30 Za ++ dobrodziejów kościoła Martę i Józefa Grodoń, + ks. prob. Józefa Zuber,
budowniczych i dobrodziejów kościoła
14.30 Nabożeństwo w kościele i procesja na cmentarz
15.30 Za ++ Marię, Bolesława Pawlas, Bronisławę, Grzegorza Morcinek, z rodzin Morcinek i Pawlas

Czwartek 2 XI 2017 r. Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
8.00 Za + Justynę Sojka
16.30 Spowiedź św. kl. 3 – 5 Szkoły Podstawowej
17.00 Za ++ rodziców Marię i Alfreda Skworc, Marię i Romana Porwolik
17.30 Różaniec za zmarłych
17.45 Spowiedź św. kl. II i III Gimnazjum oraz młodzieży
18.00 Msza św. w int. kl. III Gimnazjum i młodzieży naszej parafii

Piątek 3 XI 2017 r.
8.00 W int. Czcicieli NSPJ
8.45 Objazd chorych
16.30 Spowiedź św. kl. 6 i 7 Szkoły Podstawowej
17.00 Do Opatrzności Bożej w int. ministrantów naszej parafii i ich rodziców o Boże błogosławieństwo i łaskę
17.30 Różaniec za zmarłych
17.45 Spotkanie z ministrantami i ich rodzicami

Sobota 4 XI 2017 r.
9.00 W intencji Róż Różańca Świętego, Czcicieli Matki Bożej Fatimskiej, Grupy Szensztackiej i środowej grupy modlitewnej
9.30 Różaniec za zmarłych
16.30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu
17.00 Za ++ rodziców Pawła, Monikę Gorol, Tadeusza, Antoninę Cudak, z rodzin Gorol, Pukocz, Cudak, Adamus

Niedziela 5 XI 2017 r. 31 Niedziela Zwykła
8.00 Za ++ Parafian z Kleszczowa
10.30 Za ++ Bożenę Swoboda w 4 r. śm., jej ojca Tadeusza, Adama, Krzysztofa Wojciechowski
15.00 Nieszpory niedzielne
15.30 Za ++ Karolinę, Walentego Świerczek, Jadwigę Kryut, pokrewieństwo z obu stron

Ogłoszenia:
Dzisiejsza kolekta przeznaczona na otynkowanie naszego kościoła.
Kolekta przyszłej niedzieli na renowację katowickiej katedry.
Bóg zapłać za waszą ofiarność.

O 15.00 nabożeństwo różańcowe.
O 15.30 Msza św. popołudniowa.

W poniedziałek i wtorek różaniec po mszy św. o godz. 17.30.
W poniedziałek o 18.00 spotkanie biblijne na probostwie.

W Uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada msze św. jak w niedzielę. O 14.30 nabożeństwo w kościele i procesja na cmentarz.

W miesiącu listopadzie szczególnie modlimy się za zmarłych.
Od południa Uroczystości Wszystkich Świętych do 8 listopada włącznie możemy uzyskać odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące.
Odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące można uzyskać:
– od południa Uroczystości Wszystkich Świętych i we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych przez pobożne nawiedzenie kościoła, odmówienie Ojcze nasz i Wierzę, modlitwy w int. Ojca Świętego, odprawienie spowiedzi i przyjęcie Komunii Św., zachowanie wolności od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu,
– nawiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada połączone z modlitwą – choćby tylko w myśli – za zmarłych (odpust ten może być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące).

W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i sobota miesiąca.
W I czwartek o 16.30 spowiedź św. dzieci kl. 3 – 5 SP.
O 17.30 różaniec za zmarłych
Od 17.45 spowiedź św. kl. II i III Gimnazjum i młodzieży naszej parafii.
O 18.00 Msza św. w int. młodzieży naszej parafii, szczególnie kl. III Gimnazjum.
W piątek o 8.45 objazd chorych.
O 16.30 spowiedź św. kl. 6 i 7.
O 17.00 Msza św. szkolna.
O 17.30 różaniec za zmarłych.
O 17.45 spotkanie z ministrantami naszej parafii i ich rodzicami.
W sobotę o 9.00 Msza św. w intencji Róż Różańca Świętego, Czcicieli Matki Bożej Fatimskiej, Grupy Szensztackiej
i środowej grupy modlitewnej.
O 9.30 różaniec za zmarłych.
O 16.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do przyjęcia sakramentu pokuty przed niedzielą.
O 17.00 Msza św. wieczorna w liturgicznym porządku niedzielnym.