PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

Niedziela 31.05.2020 – Uroczystość Zesłania Ducha Św.

8.00 Za ++ rodziców Annę, Antoniego Tetla, córkę Bernadettę Szromek, teściów Agatę, Karola Galisz.

10.30 Za ++ Dariusza Toma w 4 rocz. śmierci, matkę Irenę, dziadków z obu stron.

15.00 W intencji parafian.

Poniedziałek 01.06.2020 – Święto NMP Matki Kościoła

18.00 Za ++ Franciszka Rojek w 3 rocz. śmierci, pokrewieństwo Rojek, Gogol.

Wtorek 02.06.2020

8.00 W intencji parafian.

Środa 03.06.2020

18.00 Za ++ rodziców Pawła, Elżbietę Małysiak, syna Ryszarda, córkę Krystynę, wnuczkę Magdalenę,

rodziców z obu stron, pokrewieństwo Małysiak, Przybyła.

Czwartek 04.06.2020

18.00 Do Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, w intencji kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie,

zakonne i misyjne.

Piątek 05.06.2020

8.00 Do NSPJ w intencji czcicieli.

18.00 O zachowanie od gradobicia i nawałnicy – od parafian z Kleszczowa.

Sobota 06.06.2020

8.00 W intencji Róż Różańcowych i czcicieli Matki Bożej.

18.00 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Michele

z okazji 30 rocz. urodzin.

Niedziela 07.06.2020 – Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

8.00 Za ++ Bertę, Piotra Buchta, Katarzynę, Władysława Różański, dziadków z obu stron.

10.30 Za ++ Franciszka Szromek, synową Bernadetę, rodziców Marię, Pawła Szromek, Gertrudę, Jana Szuła, córkę,

syna, synową, 4 zięciów, pokrewieństwo.

15.00 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Klaudii Garczarczyk

z okazji 25 rocznicy urodzin.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Dziś obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Wierni mogą uzyskać odpust zupełny za publiczne odmówienie hymnu: Przybądź Duchu Stworzycielu i spełnienie zwykłych warunków odpustu. Kolekta dzisiejsza na potrzeby archidiecezji.

 2. W poniedziałek obchodzimy Święto NMP Matki Kościoła.

 3. Od dzisiaj zostaje zniesione obostrzenie dot. liczby wiernych w kościele. Jednak nadal w przestrzeni zamkniętej a taką jest budynek kościoła obowiązuje zasłonięcie ust i nosa.

 4. Kolekta przyszłej niedzieli na Wydział Teologiczny UŚ.

 5. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.

 6. W czwartek po mszy św. wieczornej obowiązkowe spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Św.
 7. Obchody liturgiczne tygodnia:poniedziałek – Święto NMP Matki Kościoła

  środa – wspomnienie św. męczenników Karola Lwagi i Towarzyszy

  czwartek – Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

  piątek – wspomnienie św. Bonifacego, bpa i męczennika

 

 

ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO

ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ

Z DNIA 28 MAJA 2020 R.

Wstęp

W związku z sytuacją epidemiologiczną dotychczasowe akty prawne metropolity katowickiego obowiązują nadal w takim zakresie, jaki określają najnowsze rozporządzenia władzy cywilnej, ze szczególnym uwzględnieniem wskazań zaktualizowanych w niniejszym zarządzeniu.

1. Odwołanie dyspensy

Z dniem 6 czerwca br. odwołana zostaje ogólna dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Zgodnie z przepisami prawa kościelnego „wierni są zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę i dni nakazane, chyba, że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu, np. choroba, pielęgnacja niemowląt (por. KKK 2180, 2181, 2182.).

W obecnej sytuacji utrzymuje się dyspensę dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem. Wiernych, którzy z uzasadnionej racji nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, zachęcam do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła, korzystania z transmisji telewizyjnych, radiowych bądź internetowych oraz do stosowania praktyki Komunii św. duchowej.

2. Sprawowanie Eucharystii i innych nabożeństw w kościele

Podczas sprawowania Eucharystii i innych nabożeństw, które zostają przywrócone zgodnie z kalendarzem liturgicznym i parafialną tradycją, należy z najwyższą troską zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa) oraz dezynfekcji powierzchni.

Za zgodą rodziców i z zachowaniem wszystkich rygorów sanitarnych przywraca się posługę służby liturgicznej, w tym ministrantów, lektorów, kantorów oraz scholi, a także udzielanie Komunii św. w kościele przez nadzwyczajnych szafarzy.

Nadal zalecam wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę, a celebransom tę formę jej udzielania.

3. Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania

W ślad za zarządzeniem z dnia 16 maja br. zachęcam wiernych do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania, zwłaszcza w okresie wielkanocnym, który trwa do niedzieli Trójcy Przenajświętszej (7 czerwca), i do pełnego uczestnictwa we Mszy św. tzn. z przyjęciem Komunii św.

4. Duszpasterstwo

Przywracamy w parafiach odwiedziny chorych z posługą sakramentalną z zastosowaniem wszystkich aktualnie obowiązujących zasad sanitarnych. Zaleca się rozłożenie tej posługi w czasie, aby nie kumulować odwiedzin w jednym dniu.

Udzielanie sakramentu bierzmowania w parafiach należy organizować za pośrednictwem Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej, a następnie szczegóły uzgadniać z biskupem – szafarzem sakramentu.

W nawiązaniu do pkt. 5 zarządzenia z dnia 4 maja br. polecam proboszczom zorganizowanie uroczystości wczesnej i pierwszej Komunii św. w ścisłej współpracy z rodzicami i katechetami, z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych i z uwzględnieniem rozporządzeń władzy cywilnej.

Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujący stan prawny, możliwe będzie zorganizowanie procesji Bożego Ciała. Zaleca się jej organizację wokół kościoła z czterema błogosławieństwami bez konieczności budowy osobnych ołtarzy. Należy przy tym zastosować najnowszą normę służb medycznych, według której w zgromadzeniach poza budynkami kultu może uczestniczyć do 150 osób, a także stosowne zalecenia sanitarne. Zalecam także wystawienie Najświętszego Sakramentu do adoracji wiernych po ostatniej Mszy św. przedpołudniowej do Mszy św. wieczornej.

Przywracamy duszpasterstwo dzieci i młodzieży, w tym pracę formacyjną służby liturgicznej, Dzieci Maryi, ERM, Ruchu ŚwiatłoŻycie, a także innych grup parafialnych.

W porozumieniu ze szkołą, rodzicami oraz katechetami można planować Msze św. szkolne, zwłaszcza na zakończenie roku szkolnego.

5. Duchowieństwo

Przywracamy dekanalne spotkania formacyjne w II czwartek każdego miesiąca.

Zachowując zasadę rezydencji, duchowni mogą korzystać z przysługującego im dnia wolnego.

Niniejsze zarządzenie obowiązuje od dnia 30 maja 2020 r. (z wyjątkiem punktu 1). Należy je umieścić w gablotce i na głównej stronie internetowej parafii oraz przekazać i wyjaśnić wiernym w ogłoszeniach parafialnych.

† Wiktor Skworc

Arcybiskup Metropolita Katowicki

Katowice, 28 maja 2020 r.

VA I 42/20